Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

ชอบสะสมหนังสือ

 

 

 

เป็นคนที่รักสงบ ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ เรื่องที่จะให้ไปเฮฮาปารตี้กับใครนั้นยาก ชอบเก็บตัวอยู่กับบ้าน หรือไม่ก็สถานที่ใดที่หนึ่ง

นิสัย เป็นคนที่เงียบ เก็บอารมณ์ได้เก่ง ในบางเวลาที่โกรธก็ยิ้มได้ เป็นคนที่รักอิสระแต่ในความเงียบนั้นคุณก็อยากรู้ความเป็นไปของชาวโลกไปหมด